Loanshark’s in Nederland (Ferratum, Saldodipje, Loanrider) 4.62/5 (26)

6
4093
Ferratum, Saldodipje, Loanrider
Ferratum, Saldodipje, Loanrider

Een Loanshark is een bedrijf dat leningen aanbied tegen extreem hoge rente. In de Verenigde Staten (VS) en Groot Brittannië worden bedrijven aangeduid met Loanshark als deze bedrijven zich niet aan de landelijke regelgeving houden. Deze term verwijst ook naar illegale praktijken, die soms in deze landen plaatsvinden. Voor de terugbetaling hanteren de bedrijven een periode tot de eerst volgende salaris. Een flitskrediet wordt ook wel minilening genoemd en is een krediet, met een looptijd van 30 dagen. Daarom worden deze leningen in Engeland en de Verenigde Staten Payday leningen genoemd.

In Nederland is de maximale toegestane rente 14% op een lening. De wettelijke rente is 2% en de maximale jaarlijks kredietvergoeding is 12%, dit maakt 14% rente. Er mag dus maximaal 14 % rente worden gevraagd voor een lening in Nederland. Alle bedrijven die geld lenen, moeten vergunning hebben van De Autoriteit Financiële Markten (AFM) of een vergelijkbare vergunning van een bedrijf gevestigd in de EU.

De doelgroep zijn mensen die tijdelijk een kort krediet nodig hebben en een lening willen verkrijgen zonder toetsing van de BKR. De BKR controleert de kredietwaardigheid van mensen die een lening afsluiten. Dit om betalingsproblemen te voorkomen van een kwetsbare groep mensen. De mensen die lenen, kunnen vaak geen krediet meer krijgen en lenen om periode te overbruggen of erger nog de loanshark af te betalen of de huur of hypotheek te kunnen betalen.

Flitskredieten vallen onder de wet op het consumentenkrediet. Dit houdt in dat zij van de AFM een vergunning moeten hebben om kredieten te mogen aanbieden in Nederland.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, asset management en accountantsorganisaties en verslaggeving. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken.

Woekerrente

Er worden woekerrentes gevraagd voor de te leveren diensten. Op papier klopt het allemaal, er wordt de maximale rente gevraagd van 14%. Tot hier klopt het, maar het spek gaat snel stinken, bij de verborgen kosten. Dit zijn kosten, zoals de garantstelling voor de lening. Door deze constructie loopt bedragen de totale kosten voor een lening op naar 40% van het totale bedrag. In een periode van 30 dagen betaal je 40% van het geleende bedrag. Dit komt neer op 480% rente per jaar.

Dit is de reden ook dat de AFM probeert dit soort bedrijven van de Nederlandse kredietmarkt te weren.

  1. AFM legt boete op aan Ferratum voor aanbieden van flitskrediet zonder vergunning
  2. De AFM legt bestuurder vermoedelijke flitskredietaanbieder last onder dwangsom op
  3. Wederom legt de AFM flitskredietaanbieder Ferratum Netherlands B.V. last onder dwangsom op

De Flitskredieten markt is te lucratief om te stoppen

De AFM maakt het de flitskredietaanbieders moeilijk om lening in Nederland te verstrekken, maar deze aanbieders proberen steeds maar proberen om manieren te vinden om toch deze producten aan te bieden. Ondanks de opgelegde boetes, blijven deze bedrijven proberen manieren te vinden om hun producten aan te bieden aan een kwetsbare groep mensen. Er is geen enkele controle op de kredietwaardigheid.

Momenteel omzeilen deze bedrijven de AFM, door gebruik te maken van een vergunning van een ander land. Hierdoor is wettelijk gezien mogelijk dat Ferratum, Saldodipje en Loanrider hun producten blijven aanbieden, ondanks het verbod van de AFM om leningen te verstekken zonder vergunning.

Rechtszaak AFM versus Ferratum

De AFM heeft een rechtszaak tegen Ferratum verloren, waardoor Ferratum en andere Loansharks hun producten legaal mogen aanbieden op de Nederlandse markt, mits ze maar een vergunning hebben van een ander land uit de Europese Unie.

De AFM gaat overigens in hoger beroep.

 1. AFM verliest rechtszaak
 2. De uitspraak van de rechter

Waarschuwing AFM

De AFM waarschuwt tegen flitskredietaanbieders die niet onder de vergunningsplicht vallen van de AFM, maar wel online flitskredieten aanbieden. De buitenlandse filskredietaanbieders moeten zich houden aan de maximale kredietvergoeding als ze geld lenen aan in Nederland gevestigde consumenten. Alle kosten vallen onder de maximale kredietvergoeding, zoals de kosten voor een verplichte garantstelling, ook al is dit een derde partij.

https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/producten/lenen/tips/flitskrediet

Melding maken bij de AFM

Als je een flitskrediet hebt afgesloten bij o.a Ferratum, Saldodipje en Loanrider kun je dit melden bij de AFM. Tevens kun je bij bijvoorbeeld het Juridisch Loket (gratis) of contact opnemen met de rechtsbijstandsverzekeraar. Contact via Email kost niets, bellen kost € 0,25 p/min.

Conclusie

Leen niet bij een Loanshark, zoals Ferratum, Saldodipje, Loanrider, ook al heb je problematische schulden. Als problematische schulden hebt, moet je, je melden bij de schuldhulp van de gemeente, zodat je schulden kunnen worden aangepakt. Het hebben van problematische schulden gaat ten koste van het kwaliteit van leven van jou en je gezin.

Volgens de Nederlandse rechter, is hun werkwijze toegestaan in Nederland ook al, heeft de AFM een andere mening. Momenteel hebben de Loansharks een slag gewonnen, maar de strijd is nog niet voorbij. De politiek en de AFM, zullen blijven proberen deze bedrijven te verbieden.

Als je leent bij deze bedrijven, dan moet het overeengekomen bedrag terug betalen. Aangezien deze bedrijven vooralsnog hun producten mogen aanbieden op de financiële  markt, mag een rechter deze schuld gewoon opeisen.

Volgens de Nederlandse rechter, is hun werkwijze toegestaan in Nederland ook al, heeft de AFM en de politiek een andere mening.

Recente ontwikkelingen

Op 13 juli 2018 heeft de rechter een uitspraak gedaan, die mogelijk invloed heeft op de werkwijze van de flitskredietverstrekkers. De rechter heeft de overeenkomst nietig verklaard  op grond van het feit dat een garantie verplicht was. De totale kosten mogen niet boven de 14% rente komen!

“Garantie verplicht. Keuze tussen persoonlijke garantstelling en commerciële garantstelling (met kosten) is ‘voor de vorm’. Kosten van garantie vallen onder kredietvergoeding. Overeenkomst nietig.”

Als zaken voor de rechter komen, dan zal een rechter zich waarschijnlijk houden aan eerdere jurisprudentie.

 

Please rate this

Summary
Loanshark's in Nederland (Ferratum, Saldodipje, Loanrider)
Article Name
Loanshark's in Nederland (Ferratum, Saldodipje, Loanrider)
Description
Een Loanshark is een bedrijf dat leningen aanbied tegen extreem hoge rente. In de Verenigde Staten (VS) en Groot Brittannië worden bedrijven aangeduid met Loanshark als deze bedrijven zich niet aan de landelijke regelgeving houden. De term verwijst naar illegale praktijken. Voor de terugbetaling hanteren de bedrijven een periode tot de eerst volgende salaris.

6 REACTIES

 1. Wat nu als ik alleen de aflossing kan betalen en niet de kosten. De AFM zegt dat het niet is toegestaan, dus in feite hoef ik niet te betalen.

 2. Dit is te kort door de bocht. Je bent een overeenkomst aangegaan en je bent akkoord gegaan met de voorwaarden. De kans is groot dat je door een rechter tot betaling wordt veroordeeld plus de gerechtelijke kosten. Je bent dan veel duurder uit.

  Wees wijs leen niet!

 3. Loanrider informeert al haar klanten met deze brief:

  Geachte heer, mevrouw,

  Wij informeren u hierbij dat wij u informatie dienen te verstrekken over de prijs van het krediet dat u heeft gesloten. Wij hebben u bij het afsluiten van het krediet, geïnformeerd over de prijs van het krediet door middel van het jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 13,99%, waarbij wij in dit jaarlijks kostenpercentage de rente hebben verwerkt.

  Daarnaast diende u in verband met het krediet een garantie te verstrekken. Dit kon een persoonlijke garantie zijn of een commerciële garantie van een derde. In het geval van een persoonlijke garantie was de informatie van het JKP waar wij u over hebben geïnformeerd correct.

  In verband met de commerciële garantie, heeft de Autoriteit Financiële Markten ons geïnformeerd dat de kosten van deze commerciële garantie in het JKP hadden moeten zijn verwerkt. Dat betekent dat het JKP niet correct is weergegeven. Als u een commerciële garantie heeft afgenomen, betekent dit dat wij onjuiste en (mogelijk) misleidende informatie hebben verstrekt ten aanzien van de prijs voor het krediet en hiermee in strijd hebben gehandeld met artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming juncto artikel 6:193b, derde lid, sub a en artikel 6:193c, eerste lid, sub d Burgerlijk Wetboek.

  Als u een commerciële garantie heeft afgenomen, zou de prijs van het krediet, zoals opgenomen in het JKP, dus inclusief de kosten van die garantie moeten zijn geweest. In de kostentabel kunt u inzien welke prijs derhalve de prijs van het krediet zou zijn geweest.

  Leenbedrag met looptijd van 15 dagen JKP met commerciële garantie Totale kosten krediet
  100 332.38% € 113.65
  200 332.38% € 227.30
  300 332.38% € 340.95

  Leenbedrag met looptijd van 30 dagen JKP met commerciële garantie Totale kosten krediet
  100 318.38% € 126.15
  200 318.38% € 252.30
  300 318.38% € 378.45
  400 318.38% € 504.60
  500 318.38% € 630.75
  600 318.38% € 756.90
  700 318.38% € 883.05
  800 318.38% € 1,009.20
  900 318.38% € 1,135.35
  1000 318.38% € 1,261.50

  Indien u hier vragen over heeft, kunt u contact met ons opnemen via

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here