Informatie over het Bureau Krediet Registratie (BKR) 4/5 (1)

0
687

Informatie over het Bureau Krediet Registratie (BKR), uit openbare bronnen en bedoelt om de werkwijze, nieuws en de doelstellingen van het BKR te delen met het publiek.

Het Bureau Krediet Registratie (BKR), gevestigd te Tiel, houdt van elke persoon met een in Nederland afgesloten krediet een elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).

Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).

Het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) vormt de basis voor de informatievoorziening van het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Daardoor is online informatie beschikbaar over consumenten aan wie deelnemers kredieten, kredietfaciliteiten hebben verstrekt. Het gaat onder andere om afgesloten kredietcontracten, zoals leningen, creditcards en debetfaciliteiten op betaalrekeningen.

Geschiedenis

BKR werd in 1965 opgericht door de Nederlandse banken en financiële dienstverleners. Er werken ongeveer 100 medewerkers op het kantoor in Tiel. Er waren anno 2003 circa 250 aangesloten instellingen.

Elke instelling met een bankvergunning is wettelijk verplicht aangesloten bij BKR. Het zijn echter niet alleen banken die zijn aangesloten, maar ook postorderbedrijven en leasemaatschappijen zijn aangesloten. Van Kredieten hoger dan 500 euro wordt een registratie van bijgehouden. Dus ook van limieten van betaalrekeningen.

Postorderbedrijven en leasemaatschappijenregistreren doorgaans echter alleen wanneer er achterstanden ontstaan. Sinds 1 januari 2011 registreren telecom-bedrijven er niet meer.

Nut BKR

BKR draagt bij aan het voorkomen van een maatschappelijk probleem, door consumenten te beschermen tegen overkreditering (te veel lenen). Daarnaast worden financiële instellingen beschermd tegen kredietnemers die hun leningen niet kunnen aflossen.

Geregistreerde gegevens

Geregistreerd worden kredieten met een minimale looptijd van 3 maanden, die zijn verleend aan een natuurlijke persoon (inclusief bijvoorbeeld ondernemers met een eenmanszaak), en die tussen een bepaalde ondergrens en bovengrens liggen. De geregistreerde kredietgegevens zijn:

 • De hoogte van het krediet
 • Het moment waarop het krediet ontstond
 • De voorziene laatste aflossingsmaand
 • De daadwerkelijke laatste aflossingsmaand
 • De kredietsoort
 • Eventuele bijzonderheden in de aflossing van het krediet

Het register bevat naast de kredietgegevens de volgende persoonsgegevens:

 • Achternaam
 • Voorletter(s)
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Woonplaats

Inzage BKR Register

De consument kan inzage vragen in zijn dossier en, zo nodig, een verzoek indienen om dit te laten corrigeren. Daarnaast kan hij navragen welke instellingen in de afgelopen 12 maanden zijn dossier hebben opgevraagd. Als zou blijken dat het dossier ten onrechte is opgevraagd dan wordt volgens BKR een zware boete opgelegd aan de betreffende instelling. Vaak is een afgewezen lening voor de consument aanleiding om inzage op te vragen. In 2001 gebeurde dat 52.000 keer. In 2006 betaalden 117.000 consumenten de gevraagde 4,50 (2010 4,95) euro om hun eigen gegevens in te zien.

BKR bevat geen gegevens die duidelijk maken hoeveel een persoon maandelijks aan aflossing van een lening kan betalen, hoogstens bevat het een mogelijke indicatie hiervoor.

Geen registratie 

Huurschulden, schulden bij het energiebedrijf, Studieschulden en andere betalingsachterstanden worden niet in het Centraal Krediet Informatiesysteem van BKR opgenomen. Hypotheken worden niet geregistreerd, tenzij de lener zijn termijnen niet betaaltEr waren plannen om zulke gegevens te gaan registreren, zodat beter aan het oorspronkelijke doel van BKR – het tegengaan van overkreditering – kon worden voldaan, maar dit bleek te veel in strijd met de privacywetgeving zijn.

Verwijderen negatieve BKR registratie

Het is mogelijk om een negatieve BKR registratie te verwijderen, voor meer informatie zie Verwijderen BKR registratie.

Statistieken 

Van ongeveer 11 miljoen consumenten zijn bij BKR-kredieten geregistreerd. Elk jaar worden ongeveer 1 miljoen nieuwe kredieten bij BKR geregistreerd. Gegevens over een lening worden bewaard tot 5 jaar na afloop (lees aflossing) van het contract.

Bron wikipedia/rijksoverheid

Please rate this

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here